Güney Azərbaycan: tarixi və kulturoloji müstəvidə (I.Hissə)

March 30, 2013 Leave a comment

guney azerbaycan

Read more…

Advertisements
Categories: Azərbaycan, Tariximiz

Mürəkkəb isimlər

June 18, 2012 Leave a comment

Read more…

Categories: Ana dilim

Bayatılar

June 18, 2012 Leave a comment

Cəfər Cabbarlı Mirzə Fətəli Axundov haqqında

June 15, 2012 Leave a comment

Mirzə Fətəli Axundov əski sxolastik ədəbiyyatdan, şərqin yekrəng, qəzəl, qəsidə və rubai ədəbiyyatından birinci olaraq ayrılıb yeni bir ədəbiyyat şəklinə ayaq basan və Azərbaycan teatr ədəbiyatının ilk təməl daşını qoyan ədibdir. Read more…

Ermənistanın “nəfəs borusu” İran

June 15, 2012 Leave a comment

Cənubi Azərbaycan XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəllərində

June 14, 2012 Leave a comment
Categories: Azərbaycan, Tariximiz

Azərbaycanın Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsi

June 13, 2012 Leave a comment
Categories: Azərbaycan, Tariximiz