Home > Ana dilim > Azərbaycan türkçəsi – dərs 5

Azərbaycan türkçəsi – dərs 5

ŞAHİN MUSAVİ

Biz bu bölümdə hava və iqlimlə bağlı sözləri öyrənəcəyik

Azərb.türkçəsi English français
Yer Earth la Terre
ay moon la lune
planet, səyyarə planets les planètes
ulduz stars les étoiles
günəş sun le soleil
işıq light la lumière
kölgə shadow l’ombre
göy, səma sky le ciel
bulud clouds les nuages
duman fog le brouillard
hava air
külək, yel wind le vent
tufan, fırtına storm la tempête
ildırım thunder le tonnerre
şimşək lightning, flash l’éclair
göy qurşağı rainbow l’arc-en-ciel
yağış rain la pluie
çətir umbrella le parapluie
qar snow la neige
şaxta frost le gel
dolu hail la grêle
buz ice la glace
Categories: Ana dilim
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: