Home > Ana dilim > Azərbaycan əlifbasını öyrənək – dərs 11

Azərbaycan əlifbasını öyrənək – dərs 11

Biz bu dərsdə Güney azərbaycanlılar üçün asan olsun deyə Azərbaycan əlifbasını öyrənmək üçün onun qarşılığında ərəb hərflərini də göstərmişik

 

Farsca hərflər
A, a, ə – آ
A, a, ə,e,i,u –   ا ء إ ؤأ
B, b –  ب
P, p – پ
T, t – ت
S, s – ث
C, c – ج
Ç, ç  – چ
H, h –  ح
X, x (gırtlaktan) – خ
D, d – د
Z, z – ذ
R, r -ر
Z, z – ز
J, j – ژ
S, s – س
Ş, ş – ش
S, s – ص
Z, z – ض
T, t – ط
Z, z – ظ
A, a, U, u, İ, i – ع
G, g, Ğ, ğ – غ
F, f – ف
Ğ,ğ – ق
K, k – ک
G, g – گ
L, l – ل
M, m – م
N, n – ن
V,v, U,u, Û, û, O, o – و
H, h – ه
Y, y, İ, İ, Î, î – ی
E,e,
A, a _ِ ِ

İ, i –ِ U,u,O,o _ُ

 

Misal üçün sözlər:

1.Su (ab)- آب
2.İlan (mar) – مار
3.Gün (ruz)- روز
4.Ay(mah)- ماه
5.Yol(rah)- راه
6.Öküz,inək (qav)- گاو
7.Gül,çiçək(qol)- گل
8.Və (-o-) – و
9.Ad (esm,nam) اسم نام
10.Gecə(şəb) شب

Əvəzliklər (Şəxs əvəzlikləri)

Mən (mən)- من Biz(ma) ما
Sən (to)-  تو

Siz(şoma)- شما

O(u) – او

Onlar(anha)-  آنها

Categories: Ana dilim
  1. eli
    May 17, 2012 at 10:09 am

    :s

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: