Home > Azərbaycan Ədəbiyyatı > Sayman Aruz – “Yüz il inqilab”

Sayman Aruz – “Yüz il inqilab”

“Ən yeni ədəbiyyat” seriyasından daha bir kitab işıq üzü gördü.

Roman Güney Azərbaycanın indiki durumuna güz­gü­dür – cə­miyyətin həyat tərzi, ictimai-siyasi və dini prob­lemləri əks olunmuşdur.

Romanın əsas obrazı olan Seyid, uşaqlıq sevgilisi Ra­ziyə ilə zindanda üz-üzə gəlir. Raziyə, Güney Azər­bay­can milli azad­­lığı uğrunda döyüşənlərdən biridir.

Se­­yid məmur olduğundan Raziyəyə işgəncə verilməsini ona tapşırırlar.

Seyid, Raziyəni gördükdə ürəyindəki uşaqlıq sevgisi yeni­dən alovlanmağa başlayır.

Seyidin teokratiyanın yalanlarından bərkimiş ürəyi sev­ginin qarşısında yumşalır. Seyid teokratiyanın qay­dala­rına tabe ol­mur, rejimin tələblərinə əməl etmir.

O, ürəyinin hökmünə qulaq asır.

Raziyəni seçməklə milli azadlıq uğrunda mübarizə apa­ran in­sanların yanında olmağı qərar verir.

Sayman Aruz “Ən yeni ədəbiyyat” seriyasında kitabı nəşr olunan ikinci Cənub Azərbaycan yazardı

Redaktor:  M.Məmmədov

Bakı, Qanun Nəşriyyatı, 2012.104 səh.

Qiyməti: 3.20 AZN

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: